Home


 Afbeelding invoegen   Afbeelding invoegen     Afbeelding invoegen
 
 
Welkom op de website van Stichting Konijn in Nood
 
Afbeelding invoegen
 
 
Wil jij Stichting Konijn in Nood helpen met het ophalen van handtekeningen voor het landelijke burgerinitiatief print dan dit PDF document uit en vraag je vrienden en familie om ook te tekenen. De konijnen in de vee-industrie hebben jouw hulp kei hard nodig!
 
Burgerinitiatief formulier.pdf
 
Dierendag 2021, Start van de nieuwe campagne van Konijn in Nood

PETITIE STOP DE VERKOOP VAN KONIJNEN
 
Beste dierenvriend(in)
Door het ondertekenen van deze petitie vraag je de drie grootste tuincentra-ketens en de drie grootste dierenwinkelketens om te stoppen met het verkopen van konijnen. Tuincentra van Intratuin, Ranzijn en Groenrijk en dierenwinkels van Pets Place, Discus en Jumper veroorzaken hiermee veel konijnenleed. Zij staan aan de wieg van een ellendig leven dat konijnen als huisdier te wachten staat. Gelukkig is al een aantal winkels gaan inzien dat konijnen verkopen niet meer van deze tijd is en zijn ze ermee gestopt. Het wordt tijd dat de rest dit goede voorbeeld gaat volgen. Met deze petitievoeren we de maatschappelijke druk op bovenstaande bedrijven op.
 
Teken alsjeblieft onze petitie http://konijninnood.petities.nl/ en geef ook konijnen een stem.
Namens de konijnen hartelijk dank voor je handtekening. Je kan de konijnen nog meer helpen door deze petitie te laten tekenen door vrienden, familie en collega ́s. Print hem uit en stuur hem naar ons op. En deel hem op je social media pagina.
 
Stichting Konijn in Nood Postbus 10, 9050AA Stiens
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
 
Geachte directie van Intratuin / Ranzijn / Groenrijk / Pet’s Place / Discus /Jumper,
 
Hoewel al meerdere dierenwinkels en tuincentra gestopt zijn met de verkoop van konijnen als huisdier, zijn er nog steeds vestigingen die hierin volharden. Bekend is dat konijnen vaak als ‘impulsaankoop’ gekocht worden.
 
Ouders willen hun kind gelukkig maken en denken niet aan wat er allemaal komt kijken bij het houden van konijnen. En kinderen zijn vaak heel snel uitgekeken op hun nieuwe vriendjes! In Nederland worden elk jaar weer heel veel konijnen die als huisdier zijn aangeschaft, voortijdig weg gedaan. Een deel daarvan wordt ‘in de natuur teruggezet’, de meeste overleven dat niet. Ook zijn ze nogal eens voor een habbekrats op Marktplaats en andere verkoopsites te vinden. Andere komen bij dierenasiels of konijnenopvangen terecht. Die kunnen de toestroom van gedumpte konijnen niet aan, daarom luiden wij als Stichting Konijn in Nood de noodklok.
 
Dieren verdienen liefde, aandacht en een natuurlijke omgeving waarin ze zich naar hun natuurkunnen gedragen. Konijnen zijn prooidieren. Ze hebben een schuilplaats nodig om zich veilig te kunnen voelen. Ze moeten kunnen kunnen graven en vluchten als ze onraad ruiken. Ze horen nietin een winkel onder felle lampen, omringd door harde geluiden waaraan ze niet kunnen ontkomen.
We vinden het vanzelfsprekend dat honden en katten niet in winkels verkocht worden, zo vanzelfsprekend horen ook konijnen niet als product in uw winkel verkocht te worden!
Het is de hoogste tijd dat u hier een einde aan maakt.
Neem a.u.b. uw verantwoordelijkheid tegenover dieren en stop de verkoop van konijnen. 

Groot onderzoek gepubliceerd naar de commerciële konijnenhouderij

10-12-2019 (voor foto's zie ons foto album) 

Animal Rights en Konijn in Nood onderzochten een jaar lang de commerciële konijnenhouderij in Nederland. De aangetroffen omstandigheden zijn ronduit schokkend. Op veel locaties worden konijnen nog steeds gehouden in kleine, volgepakte kooien die alleen te vergelijken zijn met de reeds verboden legbatterijen voor hennen of de per 2024 verboden nertsen kooien. Maar ook bij de hoogste welzijnsstandaard van de zogenaamde 'parkkooien' werd een ongelofelijke hoeveelheid dierenleed vastgesteld.


Tussen oktober 2018 en november 2019 werd ongeveer een kwart van de naar schatting 40 overgebleven konijnenbedrijven geïnspecteerd. Bijna overal troffen de onderzoekers dode, zieke en stervende dieren aan tussen de levende konijnen. Konijnen hebben voetverwondingen of beschadigde of ontbrekende oren. Trauma en bacteriële of parasitaire infecties kunnen de oorzaak zijn voor de gefilmde verlamming van het achterlijf, scheve nekken, en gebroken achterpoot, naast de vele sterfgevallen.

 Afbeelding invoegen
Veel konijnen brengen hun hele korte leven nog steeds op een bodem van gaas door waar hun pootjes niet op gebouwd zijn. Gaasbodems veroorzaken voetzoolaandoeningen: wonden, kale plekken en eeltknobbels. Wanneer de voetzolen zijn verwond, is dit niet alleen pijnlijk voor het dier, er kunnen ook bacteriën binnendringen, en zo een secundaire infectie veroorzaken.


Er is weinig mogelijkheid voor konijnen in het houderijsysteem om hun natuurlijk gedrag te uiten. Er is niet of nauwelijks ruimte voor huppelen en rennen, geen mogelijkheid tot graven.

Deze konijnen komen nooit buiten en zien nooit daglicht. Ze leven niet in natuurlijke groepssamenstellingen, lopen over een gespleten ondergrond, bevinden zich continu boven hun eigen uitwerpselen en ademen de ammoniaklucht in. Daarnaast is er de continue herrie van de mechanische ventilatie en muziekinstallaties.

De moederdieren leven eenzaam in hun kooien wanneer ze geen jongen hebben. 

Afbeelding invoegen

Foto van levende en dode konijnen in de zieke boeg. Konijnen in de Nederlandse vee industrie worden onthouden van medische zorg.  

Verder constateerden de organisaties vaak een schrijnende afwezigheid van verrijkings- en schuilmateriaal.

Het is twijfelachtig of de wettelijk verplichtte tweemaal-daagse controle van de dieren op sommige bedrijven plaatsvindt, en of zieke en gewonde dieren medische hulp en afzondering krijgen.


Naast de standaard welzijnsproblemen kampt de sector met uitbraken van besmettelijke ziekten, waardoor het sterftecijfer in de konijnenstallen tot piekhoogten kan oplopen. Dit leidt weer tot een extreem hoog antibioticagebruik in deze sector dat via resistentie ook een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid.


Er zijn in Nederland op ieder moment ongeveer 300.000 konijnen die voor hun vlees worden gehouden, die iedere 10 tot 11 weken naar de slacht gaan. Zo kom je op grofweg anderhalf miljoen geslachte konijnen per jaar. De consumptie van konijnenvlees is in Nederland niet populair en ligt rond de 650 gram per hoofd van de bevolking per jaar, met vooral een piek rond Kerst. Nederland heeft geen gespecialiseerd slachthuis voor konijnen en de slachtrijpe dieren gaan dan ook op transport naar België of Duitsland. Slechts een deel vindt zijn weg weer terug naar Nederlandse supermarkten.


Het is al langer bekend dat de konijnenhouderij een verschrikkelijk systeem is. Het oordeel van rapporten van de European Food Safety Authority (EFSA) en Wageningen Universiteit zijn vernietigend voor de konijnenhouderij. Wageningen meldt bijvoorbeeld dat er bij konijnen "hoge scores voor ongerief" voor komen en deze "worden vooral veroorzaakt door houderijcondities". Toch geeft, in een antwoord bij de begrotingsstaten van het Ministerie van LNV voor 2020, de landbouwminister aan dat de 'uitval' bij de konijnenhouderij niet wordt geregistreerd. In haar jaarplan voor 2018 meldt de NVWA dat vanwege financiële krimp in de konijnenhouderij "nalevingsmeting en gericht inspecteren" niet meer plaatsvindt.


Naar aanleiding van de maatschappelijke kritiek heeft de konijnensector ingezet op 'betere huisvestingssystemen' met welluidende namen als 'welzijnskooien' en 'parkhuisvesting'. In realiteit beantwoorden ook de nieuwere huisvestingsnormen in de verste verte niet aan de natuurlijke behoeften en gedragingen van konijnen en brengen ze de massale sterfte van konijnen in dit systeem niet naar beneden.


Het is tijd om te concluderen dat de konijnenhouderij op geen enkele wijze in staat is om te voldoen aan de behoeftes van konijnen en dat konijnen volstrekt ongeschikt zijn voor de vee-industrie. We moeten daarom stoppen met de zoektocht naar steeds weer kleine, vaak denkbeeldige, verbeteringen in de houderij omstandigheden. 


Sterker nog, de nieuwe huisvestingssystemen brengen steeds weer nieuwe welzijnsproblemen met zich mee: de voedsters vertonen agressief gedrag wanneer ze in een groep gehuisvest worden en hygiëne wordt een probleem zodra verrijkingsmateriaal en betere bodems worden gegeven. 
'Dierenwelzijn' is een illusie in de konijnenhouderij. Dit systeem behoeft geen verbeteringen, maar afschaffing. 

Minister Schouten gaf het afgelopen jaar regelmatig aan dat het in de eerste plaats de taak van de consument zelf is om zich te informeren over de producten die hij of zij koopt. Dit is echter niet mogelijk zonder de consument een eerlijke blik te gunnen in het houderijsysteem. Waar de overheid en de sector falen, zorgen Animal Rights en Konijn in Nood voor de hoognodige transparantie over het leven en lijden van konijnen in deze industrie.

De feestdagen zijn bij uitstek een tijd van bezinning en gaan vaak vergezeld van een oproep tot vrede op aarde. Animal Rights en Konijn in Nood roepen iedereen op om dit jaar het 'Kerstkonijn' van tafel te laten en te kiezen voor een vreedzaam, plantaardig alternatief.

Einde persbericht van Konijn in Nood en Animal Rights 

Stichting Konijn in Nood wint zaak bij de Reclame Code Commissie tegen de Albert Heijn. 

De Reclame Code Commissie heeft Stichting Konijn in Nood gelijk gegeven in de zaak omtrent de verkoop en promotie van eenden en konijnenvlees als ware het wild is.
Deze uitspraak zal de dierenrechtenorganisatie gebruiken in andere zaken die vergelijkbaar zijn. Want meerdere bedrijven verkopen konijnenvlees als wild, wat volgens de Reclame Code Commissie oneerlijk en misleidend is.


Stichting Konijn in Nood strijd sinds haar oprichting in 2011 voor de 360 duizend vleeskonijnen en tegen supermarkten die konijnenvlees verkopen en met succes. Zo zijn afgelopen jaar, na acties van de dierenrechtenorganisatie de Aldi en de Plus supermarkt gestopt met het konijnenvlees. Het leed achter dit product is zo gruwelijk, dat de organisatie meermaals undercover beeldmateriaal naar buiten brengt om de consument te informeren.

Tevens is het doel van Stichting Konijn in Nood om een wettelijk konijnenfokverbod te bewerkstelligen via de Tweede Kamer, ter vergelijking zoals dat gaat gelden voor de nertsenfokkerij in 2024.

Stichting Konijn in Nood


Afbeelding invoegen   Stichting Konijn in Nood sleept Albert Heijn voor de Reclame Code Commissie
6 november 2018, Stiens

De dierenrechtenorganisatie Stichting Konijn in Nood is ontsteld over de reclame waarin konijnenvlees als wild wordt gepromoot in de folder door supermarktketen Albert Heijn en heeft een officiële klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.

Feitelijk onjuist en misleidend
Het is misleidend om de consument te doen geloven dat konijnen en eenden als wild hebben geleefd. Wild is een verzamelnaam voor dieren die in de vrije natuur leven en zelf op zoek gaan naar hun eten.

Woordvoerder van Stichting Konijn in Nood, Peter Janssen stelt: "Deze dieren komen uit fokkerijen. Zelf ben ik namens Stichting Konijn in Nood met een afvaardiging van de Albert Heijn naar de fokkerij en het slachthuis in Hongarije geweest om te zien hoe deze dieren worden gefokt en gedood.”

Eis
De dierenrechtenorganisatie eist een rectificatie en het stoppen van het promoten van konijnen en eendenvlees als wild. Tevens is Konijn in Nood van mening dat het hoofdkantoor van Albert Heijn excuses is verschuldigd aan de consument voor deze misleidende advertentie. Stichting Konijn in Nood verwijst naar een uitspraak van de Reclame Code Commissie in 2016 waarin een dierenwelzijnsorganisatie vergelijkbare zaak won, naar aanleiding van zogenaamd wild dat werd verkocht door de Lidl.

Stichting Konijn in Nood strijdt al sinds haar oprichting in 2011 met succes tegen de verkoop van konijnenvlees. Zo zijn in 2017 de Aldi en Plus supermarkten gestopt met dit zeer dieronvriendelijke product. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar onze website.

Stichting Konijn in Nood
Postbus 109050AA Stiens
06-24236999
info@konijninnood.nl

 

Afbeelding invoegen  
Het Konijn in Nood memory kaartspel is NU te koop.

Veel mensen hebben hun favoriete konijnenfoto naar Stichting Konijn in Nood opgestuurd, de keuze is gemaakt! Op de foto, hiernaast, zie je maar 12 foto´s van konijnen, de andere 3 foto´s zijn een verassing!! Misschien hebben we jouw foto wel laten bedrukken op het memory kaartspel.
 
Wil jij het Konijn in Nood memory kaartspel ontvangen in je brievenbus?
Maak dan 16 euro over naar bankrekening: NL54 TRIO 0254 6384 22 ten name van Stichting Konijnen in Nood.
Wij sturen je dan het memory kaartspel zo snel mogelijk naar je op. 
Op is Op!! Dus wees er snel bij!
De opbrengst van het spel gaat naar de strijd tegen konijnenleed! 

 
 
PERSBERICHT STICHTING KONIJN IN NOOD

Ronde van Vlaanderen biedt podium aan promotor van konijnenleed!

Stichting Konijn in Nood vind het onacceptabel dat supermarktketen Lidl, die willens en wetens konijnenvlees blijft verkopen en promoten, een podium heeft bij Belgisch grootste wielerronde.
Tevens is de Lidl doof voor een constructief gesprek met een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor het welzijn van de vleeskonijnen in de Belgische en Nederlandse vee industrie.
De organisatie van de Ronde van Vlaanderen zou de Lidl moeten uitsluiten en dat is dan ook het verzoek van deze organisatie.
 
Stichting Konijn in Nood sluit acties tegen de Lidl tijdens de ronde van Vlaanderen dan ook niet uit.
Sinds 2016 heeft de dierenrechtenorganisatie een campagne lopen tegen deze winkelketen, om ze er toe te bewegen te stoppen met de verkoop van konijnenvlees.
De organisatie heeft al vele malen undercover beelden naar buiten gebracht van konijnenleed dat door de Lidl word verkocht.
 
Konijnen totaal ongeschikt om als vee te houden.
Konijnen zijn prooi dieren, de voedsters maken normaal gesproken holen om de jongen in te werpen.
Er zijn zeer veel gezondheids & gedragsproblemen bij zowel de voedsters, rammen als de jonge vleeskonijnen die nog geen 11 weken oud worden.
De Lidl denkt met mooie praatjes over parkkonijnen, diervriendelijk konijnenvlees te kunnen verkopen.
Maar de winkelketen gaat er onder andere voorbij aan de manier waarop de moederkonijnen, ook wel voedsters genoemd, kunstmatig worden geïnsemineerd.
Tevens zitten de mannetjes konijnen, die voor de sperma zorgen, hun hele leven in eenzame opsluiting!
Ook het transport en de slacht in het slachthuis van Lonki in Temse, is een ware lijdensweg voor de nog maar 11 weken jonge konijnen.

Demonstratie marathon tegen de verkoop van konijnenleed
De organisatie Stichting Konijn in Nood zet zich al sinds de oprichting in 2011 in voor een stop op de verkoop van konijnenvlees, door supermarkten.
In Nederland is de organisatie daar zeer succesvol in geweest. Zo zijn de Aldi en Plus supermarkt in 2017 gestopt met de verkoop van konijnenvlees.
Eerder besloten Dirk van den Broek, Spar, Coop, Dekamarkt en Vomar al te stoppen. Helaas is de Lidl niet ingegaan op ons voorstel om een gesprek te voeren met Stichting Konijn in Nood, waardoor de organisatie in 2016 heeft besloten om een campagne te starten tegen de winkelketen. 6 dagen lang stonden er bij 12 verschillende Lidl winkels demonstranten voor de deur,
om mensen te informeren over het leed dat konijnenvlees heet.
 
Voorzitter en woordvoerder van Stichting Konijn in Nood Peter Janssen verwoord het als volgt:
'We hebben als organisatie niets tegen het mooie wielerevenement De Ronde van Vlaanderen,
maar het kan er bij ons niet in dat de organisatie van deze wielerronde een podium biedt aan de Lidl.
Middels petities, demonstraties en directe vormen van acties zullen wij de Lidl er aan blijven herinneren dat eengroot deel van de bevolking niet zit te wachten op konijnenvlees in de supermarkt.
Konijnen zijn om van te houden, niet om op te eten!

Oude campagne, in een nieuw jasje! Teken nu voor een Lidl zonder konijnenleed! 
 
Sinds 2016 voeren we al actief campagne voor een Lidl zonder konijnenvlees. Het voorjaar 2018 zal opnieuw in het teken staan van verschillende acties gericht tegen de Lidl.
Wil jij onze nieuwe petitie tekenen? Hiermee vraag jij of de Lidl wilt stoppen met het verkopen van een werkelijk GRUWEL ´product´ dat konijnenvlees heet. Voor meer informatie, zie onderstaande link.

 
Stichting Konijn in Nood volop in de media!

De week voor kerst, is Stichting Konijn in Nood volop in de media om de burger te informeren over het leed dat schuil gaat achter konijnenvlees. 
Zo kwam dinsdag 19 december 2017, de grootschalige konijnenbevrijding van het inspectie team van Stichting Konijn in Nood duidelijk in beeld bij het programma Brandpunt. Zie onderstaande link.

 
En op woensdag 20 december 2017 staat er een groot interview van onze voorzitter in de Metro Nieuws, dat een bereik heeft van 1,1 miljoen lezers.
 
Als klap op de vuurpijl, publiceert Stichting Konijn in Nood een dag later op donderdag 21 december (voor veel mensen de laatste dag dat ze naar hun werk gaan, voor de kerst vakantie) een pagina grote advertentie om de burger op te roepen om het konijnenvlees links te laten liggen.
 
Om Stichting Konijn in Nood kun je niet omheen! Wij zijn de stem van de konijnen in de Nederlandse vee-industrie.
 
'Kerst konijn van Tafel' campagne VAN START!

November 2017 
 
Afbeelding invoegen  
Bestel nu GRATIS de boycot konijnenvlees sticker, door een email te sturen met je adres naar: info@konijninnood.nl

Middels een actieve campagne in de maanden november en december wilt Stichting Konijn in Nood de aandacht vestigen op de kerst konijnen die in de supermarkten worden verkocht.
Er zullen verschillende publieksvriendelijke acties plaatsvinden zoals het uitdelen (op treinstations) van beschermhoefjes voor op fietszadels die bedrukt zijn met de slogan "Wij houden van konijnen, eet onze vrienden niet op".
De Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Jan Linders kunnen op de spotlights van Stichting Konijn in Nood rekenen. De Lidl wilt niet met onze organisatie in gesprek, iets wat de Albert Heijn, Plus en de Aldi in het verleden wel voor hebben gekozen.
Wij houden van een dialoog. Per slot van rekening zijn wij de stem van de konijnen in de Nederlandse vee-industrie. 
SUCCES TE MELDEN, in de strijd tegen de verkoop van konijnen in dierenwinkels en tuincentra's!!

Het is voor dierenrechtenorganisaties niet altijd even makkelijk om successen voor de dieren te bewerkstelligen. Maar in de onderstaande video zie je een broodfokker die is gestopt na undercover beeldmateriaal van Stichting Konijn in Nood.
De NVWA is in actie gekomen na een melding van Konijn in Nood. Helaas zijn de dieren in deze video NIET in beslag genomen. Wel worden er geen konijnen meer gefokt door deze man. Mocht je zelf informatie hebben over broodfokkers die leveren aan dierenwinkels of tuincentra's dan lezen we dit graag: info@konijninnood.nl

 
 
Stichting Konijn in Nood onderzoek, in samenwerking met Comité DierenNoodhulp, de verkoop van konijnen in dierenwinkels & tuincentra's.
 
Help jij mee met zoeken? Of er ook in jouw omgeving konijnen worden verkocht.

Voor vele dierenvrienden is de verkoop van dieren door marktplaats en dierenwinkels een doorn in het oog. De vele impulsaankopen komen terecht bij dierenasiels en opvangen. 
150.000 konijnen worden jaarlijks verkocht, als ware het producten zijn. Maar waar en door welke winkels worden onze vrienden verkocht? Daar zijn wij als Stichting Konijn in Nood naar opzoek. We richten onze pijlers op de grote dierenwinkelketens als PetPlace (191 vestigingen) Discus (108 vestigingen) Dobey & Faunaland (Onderdeel van Target Pet Holding met  123 vestigingen) Jumper (65 vestigingen)
Niet alle bovengenoemde bedrijven verkopen konijnen, veel winkels zijn franchise en de eigenaar maakt soms een bewuste keuze om GEEN konijnen te verkopen. Waar wij erg blij om zijn!
WAT WILLEN WE WETEN VAN JE?
Worden er in jouw dorp of stad ook konijnen verkocht?
Laat het ons weten, geef de naam van de winkel door en het adres. Als je zelf in de winkel bent geweest zijn wij erg benieuwd naar de huisvesting van de konijnen, en hoeveel er op dat moment zaten.


  Afbeelding invoegen
Jumbo verkoopt bedorven konijnenvlees
op 22 april 2017, dat 17 dagen over de datum is!!

Dit blijkt uit een onderzoek bij een filiaal van de Jumbo in Boxmeer naar producten met konijnenvlees.De verpakkingen met konijnenbouten in Limburgse saus bleken maar liefst 17 dagen over datum te zijn!  Al die tijd heeft zowel consument als medewerker de verpakkingen niet aangeraakt. Toch blijft Jumbo bij het standpunt dat een dergelijk product in de schappen thuis hoort. 
 
Jumbo, die propageert dat voedselveiligheid en dierenwelzijn bij haar filialen hoog in het vaandel staan, kan om te beginnen al niet het dierenwelzijn van het konijnenvlees waarborgen. Er is namelijk in Nederland geen konijnenvlees met een Beter-leven-ster van de Dierenbescherming. De konijnen die verkocht worden, komen veelal uit landen als China, Hongarije en Frankrijk. 
Diervriendelijk konijnenvlees bestaat overigens ook in Nederland niet, want geen enkel huisvestingssysteem voor konijnen voldoet ook maar voor een gering gedeelte aan de natuurlijke behoeften van konijnen, zoals rennen, springen en graven. De dieren zitten op elkaar gepropt in gazen kooien en geen enkel huisvestingssysteem maakt het mogelijk om in de buitenlucht te verblijven. Dit maakt een konijn volledig ongeschikt om als industriedier gehouden te worden. 
 
De krant is op de foto zichtbaar om aan te tonen dat de foto ook daadwerkelijk op zaterdag 22 april 2017 is gemaakt, 17 dagen na de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken.
 
Voor meer informatie Klik hier

  Afbeelding invoegenAfbeelding invoegen    


 
Stichting Konijn in Nood op de nationale TV! 

NPO2 besteed op zaterdag 25 en zondag 26 maart (13:10) aandacht aan het konijnenleed dat het inspectie team van Stichting Konijn in Nood i.s.m. Omrop Fryslan heeft gefilmt tijdens een nachtelijke inspectie ronde van het Inspectie Team van Stichting Konijn in Nood. Zie de link hieronder om de uitzending terug te kijken, mocht je hem gemist hebben

Volg het laatste nieuws over de Fakkeltocht Tegen Konijnenleed op Facebook.
 
Locatie: Oostelvoortjes 19, Moergestel. Tijd: 16:00 - 18:00 
 
De fakkeltocht tegen konijnenleed in Moergestel, richt zich specifiek op de konijnen in de Nederlandse konijnenhouderij. Deze lieve dieren worden in 11 weken vetgemest voor de vlees industrie. Het protest staat niet op zich, het is een vervolg van de opnames die door Omrop Fryslan zijn gemaakt in samenwerking met het inspectie team van Stichting Konijn in Nood. De onderstaande documentaire over het konijnenleed in de Nederlandse vee-industrie is al meer dan 10.000 keer bekeken op YouTube
 
 
Afbeelding invoegen
 
De link van Facebook waar al het laatste nieuws over de fakkeltocht op gepubliceerd wordt. 
 
Het jaaroverzicht 2016 van Stichting Konijn in Nood
 
Het meest succesvolle jaar voor Stichting konijn in Nood sinds de oprichting in 2011, was wel 2016. In de onderstaande video vatten we het even voor je samen.
Bekijk de video, en laat je mening achter in het gastenboek op deze website.

                                          
 
 
Afbeelding invoegen  
Stichting Konijn in Nood wenst je een hele fijne kerst en een gelukkig & diervriendelijk 2017!
 
Er zullen deze kerst meer consumenten dan ooit het konijnenvlees links laten liggen, is de inschatting van Stichting Konijn in Nood. Geen enkele organisatie heeft meer consumenten geïnformeerd voor de supermarkten, over het dierenleed in de Nederlandse vee-industrie dan Stichting Konijn in Nood.
2016 was een jaar waarin veel konijnenhouders stopte, iets dat Stichting Konijn in Nood goed doet. Van de 201 konijnenfarms in 2000, zijn er in 2016 nog maar 57 van over. Helaas neemt het aantal slachtoffers die moeten lijden in draadgazenkooien niet af.
Stichting Konijn in Nood kan terug kijken op een zeer succesvol jaar, waar steeds meer mensen zich aansluiten als actieve vrijwilliger en ook de broodnodige donaties namen dit jaar toe.


Steun de campagnes van Stichting Konijn in Nood met een éénmalige & vrijblijvende donatie!
Jouw steun is hard nodig, namens jouw kunnen wij opkomen voor de konijnen die achter de gesloten deuren van de vee-industrie hun dagen aan het slijten zijn op draadgazenkooien. Bevrijd het Kerst konijn! 
Klik op de onderstaande crowdfunding link.
 

Dit is de 'Kerst konijn van Tafel' advertentie.
Stichting Konijn in Nood zal deze advertentie plaatsen in een landelijk dagblad de dagen voor kerst 2016. Het zal een pagina grote advertentie zijn, om hem goed op te laten vallen.
We hebben jullie steun nog kei hard nodig! Omdat een pagina grote advertentie duur is vragen we bedrijven en particulieren via de crowdfunding pagina om hun steentje bij te dragen.
Wil je dit initiatief anoniem steunen? Dan kan dat ook, dit is het rekening nummer van Stichting Konijn in Nood, IBAN: NL54 TRIO 0254 6384 22
in de bovenstaande link kun jij je steun betuigen aan dit fantastische initiatief.  
  Afbeelding invoegen

Coop bedankt! Al meer dan 1280 supermarkten in Nederland konijnenleed/vlees vrij!!!
Gepubliceerd op 20-10-2016
We gaan door tot de laatste supermarktketen stopt met de verkoop van konijnenvlees. Lidl, Jumbo, Albert Heijn, Aldi en Nettorama blijven nog even op het zinkende schip achter.Enigszins teleurgesteld waren we binnen Konijn in Nood vorig jaar november, toen we na een uitvoerig gesprek met het 't hoofdkantoor van de Coop niet te horen kregen dat ze in 2016 zouden stoppen met de verkoop van konijnenvlees.De medewerker gaf aan dat als de Coop volgend jaar (2016) opnieuw konijnenvlees zou verkopen (alleen in de zuidelijke provincies) dat wij als Stichting Konijn in Nood dan uitgenodigd waren om een kijkje te nemen in de Noord Franse konijnenfarms. Waar het konijnenvlees 'van de Coop' vandaan komt. Aan die toezegging hebben we niks. Wij eisen van supermarktketens dat ze stoppen met de verkoop van kooi en park konijnen! Geen konijnenvlees in de supermarkten en Nederland is weer een stukje diervriendelijker!En zo geschieden het, afgelopen weekend kregen we een email dat ze geen konijnenvlees meer verkopen, "bij gebrek aan diervriendelijkere alternatieven''. Ze doelen hiermee op de beter leven ster van de dierenbescherming. Stichting Konijn in Nood staat niet achter het concept van het sterren systeem. Diervriendelijk vlees bestaat niet! 
  Afbeelding invoegen

 
De nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
zijn zeer betreurend en zorgelijk te noemen.

 
In 2015 hebben er 61.000 méér konijnen geleden in de Nederlandse vee-industrie ten opzichte van 2014.Dat is een forse toename, waar wij van Stichting Konijn in Nood, zeer ontstemd over zijn.Gelukkig is er ook goed nieuws, want er zijn het afgelopen jaar geen nieuwe konijnenfarms bijgekomen in Nederland.Wel is het aantal konijnen per farm flink toegenomen en dat is voor ons een bevestiging hoe belangrijk het is om op te komen voor deze vergeten groep dieren in de vee-industrie. De schokkende feiten die terug te zien zijn in de onderstaande tabel van het CBS, spreken voor zich; namelijk dat er 6.600 moeder konijnen per jaar extra lijden, om te eindigen in koeling van de supermarkt. Blijf onze campagne tegen de verkoop van konijnenvlees steunen!
  Afbeelding invoegen

Terugblik op het strijdbare jaar 2015

Konijn In Nood blikt terug op een zeer succesvol en strijdbaar jaar, zo stopte de Aldi direct met de verkoop van kooikonijnen en hebben de medewerkers van Konijn in Nood constructieve gesprekken gevoerd met supermarktketens die konijnenvlees verkopen. 
Stichting Konijn in Nood wil alle mensen bedanken die zich hebben ingezet voor de campagnes, 'Stop de konijnenhouderij' en de 'Kerst konijn van tafel' campagne. Voor een overzicht verwijzen we je graag naar onderstaand filmpje. We hopen dat je ons ook in 2016 blijft steunen met woord en daad.
 
 

Herman den Blijker aan de schandpaal!

Stichting Konijn in Nood nagelt de chef-kok en bekende Nederlander Herman den Blijker aan de figuurlijke schandpaal, dit nadat bij de dierenrechtenorganisatie bekend is geworden dat Herman den Blijker zich uitspreekt voor een kerst met konijnenvlees. En mensen die een gevoel voor Flappie hebben wegzet als tranentrekkers.
Lees meer  

Megastal voor konijnen? Nee bedankt!

Stichting Konijn in Nood maakt zich ernstige zorgen om de uitbreiding van de konijnenhouderij aan de pleegsterdijk 28A te Raalte. Het voornemen van Hendriks Rabbit Farm is om de grootste konijnenhel van Nederland te worden. Konijn in Nood wil op 28 november 2015 een maatschappelijk tegen geluid laten horen in de vorm van een fakkeltocht, die zal beginnen voor het gemeentehuis van Raalte.
 
Voor meer informatie bezoek onze event pagina op Facebook:
 
Moederdag actie, voor de voedsters in de vee-industrie:
De manifestatie van Stichting Konijn in Nood op het Beursplein in Amsterdam was een succes. Veel mensen hebben de petitie tegen de verkoop van konijnenvlees getekend. Mocht jij die nog niet getekend hebben, dan kun je dat digitaal ook doen via de onderstaande link.
 Oproep om deel te nemen aan de manifestatie van Konijn in Nood. zaterdag 9 mei om 13:00, Beursplein Amsterdam
 
Afbeelding invoegen 
 
 
Het konijn heeft in Nederland over de jaren de status van gezelschapsdier verworven. Steeds meer mensen verdiepen zich in het gedrag, de gezondheid en de behoeften van hun konijn. Zo anders is dat in de commerciële konijnenhouderij, waar konijnen massaal worden gefokt en vetgemest zonder oog voor de levenskwaliteit van het dier. Door deze aanpak kunnen ze in 11 weken tijd worden klaargestoomd en vervolgens gedood voor de vleesindustrie.

Op deze website zie je de verborgen wereld van de konijnenvleesindustrie, de konijnenhouderij sector geeft zelf aan dat het imago in de maatschappij over de konijnenhouderij niet positief is. Na het lezen van deze site kun je zelf je conclusie trekken.


Konijnenleed in Nederland, de ware christmas victimas!
In Nederland 'leven' op dit moment meer dan 326.000 konijnen in donkere, kale en vaak smerige schuren, voor de buitenlandse vleesindustrie. Konijnen die voor de vleesproductie worden gefokt en vetgemest komen in hun leven nooit buiten, zullen nooit vers gras eten, de wind voelen of een hol kunnen graven. Vele natuurlijke behoeftes kunnen ze niet vertonen in de kooien van de konijnenhouderij. De eenzijdige voeding met droge korrels zonder verse groenten, hooi of stro, veroorzaakt vaak spijsverteringsproblemen, soms met de dood als gevolg.

Met de omstandigheden en de gezondheid van de konijnen in de konijnenhouderij is het bedroevend gesteld in Nederland. Door het eenzaam opsluiten van voedsters (moederkonijnen) ontstaat er stress en agressie, zeker wanneer ze gescheiden worden van hun pasgeboren kroost. Dit gebeurt al na 4 weken en 7 keer per jaar.

Na een verblijf van 1 jaar op de farm wordt de voedster gedood omdat ze niet genoeg jonge vleeskonijnen meer werpt, ze is letterlijk op.

Vergeten groep dieren binnen de vee-industrie
Wat veel mensen niet weten, is dat er jaarlijks 2 miljoen konijnen worden gedood voor de konijnenvlees productie, die in Nederlandse konijnenhouderijen zijn geboren en worden vetgemest.
Dit aantal is maar een schijntje van het werkelijke aantal konijnen dat in Nederland wordt gefokt maar niet de slachtleeftijd van 11 weken haalt.


Stichting Konijn in Nood
Er was geen enkele organisatie die zich uitsluitend met de konijnen in de vee-industrie bezighield, Konijn in Nood vond dat het hoog tijd werd dat er meer aandacht besteed zou worden aan het lijden van konijnen in de konijnenhouderij.

Daarom is Stichting Konijn in Nood in maart 2011 opgericht om op te komen voor de meer dan twee miljoen konijnen die jaarlijks lijden in de konijnenhouderij.

De kracht van Konijn in Nood
Konijn in Nood is zowel actief als informatief bezig om aandacht te vragen voor deze vergeten groep dieren binnen de vee-industrie.

Zo demonstreren we op de locaties waar het konijnenleed zich dagelijks afspeelt, namelijk de 70 konijnenhouderijen in Nederland. Maar ook staan vrijwilligers van Konijn in Nood op festivals en jaarmarkten om mensen door middel van een informatiestand te informeren.

Wij verwijzen onze Belgische bezoekers graag door naar de website van Gaia, die zich al vele jaren succesvol inzet voor de konijnen in de Belgische konijnenhouderij.

Particulier houden van konijnen
Stichting Konijn in Nood richt zich uitsluitend op de konijnenhouderij en de daarbij behorende industrie. Denk daarbij aan de verkopers van konijnenvlees en aan alle schakels die er tussen zitten.

Voor de konijnen die particulier gehouden worden kun je contact opnemen met Stichting KonijnenBelangen. Zij kunnen je raad geven over hoe jij je konijnen op een diervriendelijke manier kunt verzorgen, zodat ze toch hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.

 

De website is niet bedoeld als aanklacht tegen de konijnenhouders, maar meer als motivatie voor een landelijk konijnenfokverbod. Konijnenvlees is een luxe delicatesse waar de konijnen de dupe van zijn!

Het bezoeken van deze site, en het zien van beelden en of foto's kunnen schokkend zijn. Daarom vraagt Konijn in Nood aan ouders van jonge kinderen om voorzichtig te zijn.Sticker voor op de brievenbus.