Veganisme

Veganisme uit protest, of voor je eigen gezondheid?
 
Kort samengevat kun je zeggen dat veganisten er naar streven zoveel mogelijk andere wezens te respecteren zoals mens en dier, en met grote zorg om te gaan met milieu en klimaat.
 
Dit houdt in dat men dagelijks probeert een levensstijl aan te houden waarin er bij gebruik van bijvoorbeeld voeding kleding e.d. steeds wordt nagedacht of hiermee geen nadelige gevolgen zijn (of waren) voor mens, dier en milieu.

Honderden miljoenen dieren sterven jaarlijks een veel te vroege dood na een miserabel leven, vanwege het feit dat mensen dieren uitbuiten voor hun voedsel en gebruiksartikelen.
Exploitatie van dieren maakt altijd inbreuk op hun geestelijke en lichamelijke integriteit, en gaat doorgaans gepaard met mishandeling en het doden van dieren.
 
Een normaal gevarieerd plantaardig menu met
toevoeging van een vitamine B12-supplement is
ethisch diervriendelijk en kan de gezondheid
zelf meer dan ten goede komen.

Armoede, honger en klimaat
Armoede en honger in ontwikkelingslanden worden o.a veroorzaakt doordat rijke landen waardevolle grond in deze landen ter plaatse gebruiken om veevoer te verbouwen voor het westen. Regenwouden worden grootschalig gekapt voor het veevoer of het laten grazen van runderen ten behoeve van zuivel en vlees.

De veeteelt verbruikt enorm veel water en energie. De dierlijke productie vindt grotendeels plaats in de vee-industrie. Meer dan 90 procent van de soja in de wereld wordt gevoerd aan deze dieren. Daarnaast veroorzaakt de dierlijke mest verzuring van de grond, terwijl plantaardige bemesting alle andere mest zou kunnen vervangen. Bovendien treedt er grote verspilling op bij de omzetting van plantaardig naar dierlijk voedsel. Dieren verbruiken veel meer voedsel dan ze zelf opleveren als ''product'' ten gunste van de mens.

(Let wel: deze dieren zijn door de mens gecreëerd; telkens opnieuw vindt er kunstmatige bevruchting (KI) plaats. Deze vele dieren zouden nooit hebben bestaan als de mens zich niet met hun voortplanting had bemoeid). 

 

Van de hoeveelheid grond die in gebruik is voor één persoon met een dierlijk menu, kunnen 3 tot 4 vegetariërs of maar liefst 12 tot 14 veganisten leven!
 
Bron: Isis veganisme http://www.isis-veganisme.nl