Voor de pers

Contactgegevens

Op deze pagina kunt u als journalist zijnde, persberichten vrij overnemen. Konijn in Nood stelt het op prijs als er een bronvermelding in uw bericht wordt geplaatst.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier in het keuzemenu.
 
Postadres:                                     E-mail contact                     
Stichting Konijn in Nood                  info@konijninnood.nl      
Postbus 10
9050 AA Stiens
The Netherlands
 
Telefoonnummer: 06 - 24 23 6999
 
Aldi Nederland haalt konijnenvlees uit de schappen!

Na protest van dierenrechten organisatie Konijn in Nood heeft het hoofdkantoor van Aldi Nederland besloten om al het konijnenvlees uit de schappen te halen en terug te sturen. "De actie die we als Aldi Nederland hebben ondernomen is om alle konijnen die nu nog in de supermarkt liggen terug te laten sturen” aldus de adjunct directeur inkoop. "Het konijnenvlees zou nu niet meer in de Aldi moeten liggen, want we hebben alles terug laten sturen naar de diepvries huizen waarmee Aldi Nederland samenwerkt” einde citaat.

Konijn in Nood beschouwt dit als een overwinning voor de konijnen in de vee-industrie. We hebben een campagne lopen tegen de verkoop van konijnenvlees en strijden al jaren voor een wettelijk konijnen fokverbod voor de gehele sector. Met informatieve en demonstratieve acties wil Konijn in Nood mensen informeren over het leed achter de gesloten deuren van de konijnenhouderij. Op 11 juni j.l. hebben actievoerders van Konijn in Nood, uit onvrede over de verkoop van konijnenvlees, het hoofdkantoor in Culemborg bestormt en bezet. We zullen Aldi Nederland nauwlettend blijven volgen. Uit het allereerste contact met het hoofdkantoor in Culemborg bleek dat de Aldi niet bereid was om te stoppen met de verkoop van konijnenvlees in de 462 Aldi filialen.

Stichting Konijn in Nood is een dierenrechten organisatie die in 2011 is opgericht om te ageren tegen het konijnenleed in de Nederlandse vee-industrie. Geen enkele andere organisatie richt zich specifiek op deze vergeten groep dieren. Bij veel mensen is de konijnenhouderij binnen de immense vee-industrie niet bekend. 1 op de 5 konijnen overlijd door gebrekkige huisvesting en gezondheids-problemen en jaarlijks worden er meer dan 2 miljoen konijnen naar buitenlandse slachthuizen gebracht omdat er in Nederland geen slachthuis is voor konijnen.

In de maand november van dit jaar zal Konijn in Nood een nieuwe campagne lanceren: 'Kerst konijn van tafel' Op dit moment lopen er twee campagnes, 'Sluit de konijnenhel!' (een campagne gericht tegen het leed dat konijnen moeten ondergaan in de 70 konijnenhouderijen verspreid over Nederland) en de campagne 'Aldi stop de verkoop van Konijnenleed!', waarvoor al meer dan 2500 mensen de petitie hebben ondertekend. De lange termijn doelstelling van Konijn in Nood is een landelijk konijnenfok verbod, net zoals dat in de maak is voor de nertsenfokkerijen.


Email: info@konijninnood.nl
http://www.konijninnood.nl
https://www.facebook.com/St.KonijneninNood

Demonstratie tour tegen de konijnenhouderij op 11 april 2015, Overijssel.

Stichting Konijn in Nood kunt u zien als een soort platform, waar binnen een info team, een actie groep en het bestuur actief is.
De actie groep binnen Stichting Konijn in Nood organiseert op 11 april, voor de tweede maal, een demonstratie tour tegen de konijnenhouderij. Ons doel is uiteindelijk een konijnenfokverbod, net als dat in de maak is voor de nertsen.

De demonstratie locaties zijn:
Holten, Notter en Markelo. 
De eerste demonstratie locatie is zeer interessant, gezien dit een kunstmatige inseminatie station is.
Daar waar het konijnenleed begint, daar zullen we voor voor de poorten van de konijnhel onze stem laten horen.
Mocht u als media geïnteresseerd zijn, om verslag van onze actie te doen dan lezen of horen we dat graag.

Einde bericht.
 
Eerder schreef het Brabants Dagblad het onderstaande artikel over de demonstratie tour op 21 maart 2015 in Noord Brabant: