Aldi stopt met konijnenvlees

Aldi Nederland haalt konijnenvlees uit de schappen!

Na protest van dierenrechten organisatie Konijnen in Nood heeft het hoofdkantoor van Aldi Nederland besloten om al het konijnenvlees uit de schappen te halen en terug te sturen. "De actie die we als Aldi Nederland hebben ondernomen is om alle konijnen die nu nog in de supermarkt liggen terug te laten sturen” aldus de adjunct directeur inkoop. "Het konijnenvlees zou nu niet meer in de Aldi moeten liggen, want we hebben alles terug laten sturen naar de diepvries huizen waarmee Aldi Nederland samenwerkt” einde citaat.

Konijnen in Nood beschouwt dit als een overwinning voor de konijnen in de vee-industrie. We hebben een campagne lopen tegen de verkoop van konijnenvlees en strijden al jaren voor een wettelijk konijnen fokverbod voor de gehele sector. Met informatieve en demonstratieve acties wil Konijnen in Nood mensen informeren over het leed achter de gesloten deuren van de konijnen houderij. Op 11 juni j.l. hebben actievoerders van Konijnen in Nood, uit onvrede over de verkoop van konijnenvlees, het hoofdkantoor in Culemborg bestormt en bezet. We zullen Aldi Nederland nauwlettend blijven volgen. Uit het allereerste contact met het hoofdkantoor in Culemborg bleek dat de Aldi niet bereid was om te stoppen met de verkoop van konijnenvlees in de 462 Aldi filialen.

Stichting Konijnen in Nood is een dierenrechten organisatie die in 2011 is opgericht om te ageren tegen het konijnenleed in de Nederlandse vee-industrie. Geen enkele andere organisatie richt zich specifiek op deze vergeten groep dieren. Bij veel mensen is de konijnen houderij binnen de immense vee-industrie niet bekend. 1 op de 5 konijnen overlijd door gebrekkige huisvesting en gezondheids-problemen en jaarlijks worden er meer dan 2 miljoen konijnen naar buitenlandse slachthuizen gebracht omdat er in Nederland geen slachthuis is voor konijnen.

In de maand november van dit jaar zal Konijnen in Nood een nieuwe campagne lanceren: 'Kerst konijn van tafel' Op dit moment lopen er twee campagnes, 'Sluit de konijnenhel!' (een campagne gericht tegen het leed dat konijnen moeten ondergaan in de 70 konijnen houderijen verspreid over Nederland) en de campagne 'Aldi stop de verkoop van Konijnenleed!', waarvoor al meer dan 2500 mensen de petitie hebben ondertekend. De lange termijn doelstelling van Konijnen in Nood is een landelijk konijnenfok verbod, net zoals dat in de maak is voor de nertsenfokkerijen.


Email: st.konijneninnood@live
http://www.konijninnood.nl
https://www.facebook.com/St.KonijneninNood