Stichting Konijn in Nood

Stichting Konijn in Nood
 
Stichting Konijn in Nood is een vrijwilligersorganisatie die met vreedzame campagnes opkomt voor de konijnen in de Nederlandse commerciële konijnenhouderij. Konijn in Nood krijgt geen subsidies en kan zo onafhankelijk opkomen voor de meer dan 336 duizend konijnen die op dit moment lijden in de konijnenhouderij.
 
Stichting Konijn in Nood werkt met verschillende dierenrechtenorganisaties samen om de krachten te bundelen en zo samen op te trekken voor een wettelijk commercieel konijnenfokverbod, wat tevens het uiteindelijke doel van Konijn in Nood is.

Standpunten van Konijn in Nood 
  
Freedom for all, No compromise!
Konijn in Nood gaat niet in op voorstellen vanuit de konijnensector, om het konijnenleed enigszins te verminderen, want de massaliteit van het aantal konijnen dat wordt vetgemest zal niet dalen, en de moederkonijnen zullen als broedmachines blijven fungeren. Wij willen een verbod op het fokken van konijnen voor de vleesproductie. Stop het lijden, van batterijkonijnen!
 
Discussie omtrent transport en konijnenslachthuis.
Vrijwilligers van Konijn in Nood, die uitleg geven over de lange transportduur van konijnen naar buitenlandse slachthuizen aan mensen die de informatiestand bezoeken, krijgen vaak te horen dat er dan maar een slachthuis voor konijnen in Nederland moet komen.
 
Stichting Konijn in Nood is het daar niet mee eens. Toen konijnenslachterij Enki in Someren nog bestond kozen vele konijnenhouders er al voor om de konijnen te laten slachten in buitenlandse slachthuizen vanwege de keuringskosten die de konijnenhouder anders moesten betalen.  

Leugens, bedrog en misleiding!
De vee-industrie, inclusief de nertsenhouderij is er goed in om de maatschappij en de politiek op het verkeerde been te zetten om zo de maatschappelijke druk aan te kunnen die ze wel degelijk voelt.
Een voorbeeld hiervan is dat de nertsenhouderij al jaren weet dat de sector geen lang leven meer zal hebben, maar door de uitbreidingen en dierenwelzijnsmaatregelen die ze op de farm treffen hebben ze een argument om te gebruiken in de discussie omtrent het nertsenfokverbod.

In 2006 ging er in de konijnenhouderij een 100-puntenplan in werking waaraan de konijnenhouders in 2016 moeten voldoen. Deze regelgeving is door de sector zelf geschreven en bedacht in samenwerking met de Universiteit Wageningen alsmede de Animal Sciences Group en LTO.
Konijn in Nood ziet niets in zelfregulering vanuit de konijnensector, wat de laatste jaren steeds vaker gemeengoed is geworden. 

Keurmerk wel of niet?
Konijn in Nood is er geen voorstander van om een keurmerk te geven aan konijnenvlees. Hiermee wek je de indruk dat het konijnenvlees diervriendelijk is! De Dierenbescherming en Vier-Voeters gebruiken zo'n keurmerk. Door verschillende undercover onderzoeken is gebleken dat er veel misstanden zijn op dergelijke konijnenhouderijen waar een keurmerk voor is afgeven. 

Er bestaat géén diervriendelijk konijnenvlees!
 

Konijn in Nood is tevens van mening dat er een einde moet komen aan de commerciële konijnenhouderij. Dierenwelzijnsmaatregelen is een vertraging in dit proces.
 
Dierenwelzijnsmaatregelen
Dierenwelzijnsmaatregelen bevorderen dan wel het leven op de korte termijn van het konijn, maar het dier in kwestie zal dan toch zijn of haar hele leven lijden tot de slacht daar een einde aan maakt. Zo ziet Konijn in Nood niets in de welzijnsmatjes (zie foto) die niet eens de hele oppervlakte van de draadgazenbodem bedekken. Dit is een voorbeeld van hoe de konijnenhouderij minimaal toegeeft aan de druk vanuit de maatschappij. De parksystemen waarin de jonge konijnen in grotere groepen samen zitten met speelmateriaal is een diervriendelijkere oplossing voor wat nu de standaard is.
 

Wel of niet aangesloten zijn bij het CBF?
Voor vele mensen geeft het een goed gevoel om geld te doneren aan een non-profit organisatie die aangesloten is bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. Konijn in Nood heeft er voor gekozen om zich niet aan te sluiten bij het CBF, ondanks de vele voordelen die het heeft.

Een belangrijke reden waarom Konijn in Nood niet aangesloten is bij het CBF zijn de hoge kosten. Zo betaal je als organisatie voor de eerste aanvraag een vrij hoog bedrag namelijk €2.795,- en voor de driejaarlijkse hercontrole nog eens €850,- . Het geld dat we krijgen van donateurs besteden we liever aan de campagne 'Kerst konijn van tafel!' of aan actiemateriaal zoals megafoons, folders en posters.
 
Digitale nieuwsbrief
Uit kostenoverwegingen - en in verband met het niet willen belasten van het milieu - heeft Konijn in Nood er voor gekozen om alleen een digitale nieuwsbrief te versturen naar haar donateurs en de mensen die geïnteresseerd zijn.
Mocht je de digitale nieuwsbrief willen ontvangen, klik dan in het keuzemenu op nieuwsbrief en vul je emailadres in.